CatEyePorygon

CatEyePorygon

Team Instinct. Level 40. Good IVs > shinies. Porygon is my favorite pokemon.